Events

OFFLINE | 23h59 31/07/2024

Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM Executive MBA 2024

Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM Executive MBA năm học 2024-2026 chính thức mở xét tuyển từ hôm nay! Thời hạn ứng tuyển: 31/07/2024.

OFFLINE

Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM Executive MBA 2023

Thời hạn ứng tuyển: 30/07/2023. Chương trình Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA là chương trình Sau đại học dành riêng cho những nhà lãnh đạo có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc và đang giữ vị trí quản lý, điều hành trong doanh nghiệp.