Events

OFFLINE

Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM Executive MBA 2023

Thời hạn ứng tuyển: 30/07/2023. Chương trình Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA là chương trình Sau đại học dành riêng cho những nhà lãnh đạo có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc và đang giữ vị trí quản lý, điều hành trong doanh nghiệp.