Mr. Mike Hebert

Mr. Mike Hebert

Cohort 7 - Managing Director

MDT Global Ltd Viet Nam

“Là một người Canada làm việc tại Việt Nam, tôi tham gia chương trình Executive MBA để nâng cao kiến thức và gặp gỡ những người mà rất có thể tôi sẽ hợp tác 5 đến 10 năm tới. Với phong cách giảng dạy và học tập của người Canada tôi đã từng được học trước đây, tôi tin rằng chương trình UQÀM Executive MBA sẽ mang lại cảm giác gần gũi như lúc ở Canada.”