Ms. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Ms. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cohort 8 - Senior Operation Manager

ON Semiconductor Vietnam

“UQÀM EMBA là chương trình dành cho những người đã có kinh nghiệm làm công tác quản lý. 15 môn học trong chương trình hỗ trợ tôi áp dụng vào công việc hàng ngày của mình khi công tác tại tập đoàn đa quốc gia (MNCs).”