Ms. Sam My

Ms. Sam My

Cohort 8 - Chief Business Officer

Kwang Chung Vina Corporation

“Tôi tìm hiểu trên mạng thấy Đại học ESG UQÀM mở đào tạo chương trình Executive MBA tại TP. HCM, hợp tác với Đại học Kinh tế TP.HCM. Đây là ngôi trường nằm trong top 10 BXH nên tôi tự tin để đăng ký tham gia.

Sau khi nộp đơn, tôi đã gặp các giáo viên ở Canada và phỏng vấn đủ điều kiện, và tôi cảm thấy mọi thứ rất phù hợp với mong đợi của mình nên tôi rất yên tâm.”