Ms. Tina Nguyen

Ms. Tina Nguyen

Cohort 2 - Former Chief Operating Officer

Business Coaching Asia

“Các khóa học EMBA của UQÀM rất có giá trị đối với sự phát triển con đường sự nghiệp chuyên nghiệp cá nhân của tôi.”