Mr. Yun Sung Min

Mr. Yun Sung Min

Cohort 8 - Director, Head of Representative Office

Fila Vietnam

“Là một người ngoại quốc tham gia chương trình Executive MBA, tôi nghĩ rằng chất lượng học tập tại đây rất tốt. Chương trình học tích hợp mô hình kinh doanh toàn cầu và địa phương, dưới sự hướng dẫn của các giáo sư từ Canada, Hoa Kỳ, tôi được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế.”